Herre,
DU ger ljus i vårt mörker,
DU talar genom oss i kärlek och fred.
Herre, vi talar till DIG och DU skickar tillbaka det tusen gånger.
DU älskar oss som vi är.
Ansikte mot ansikte.
DU underlättar vårt behov och vår smärta;
och DU lever i våra hjärtan.
Bit för bit,
vi kommer tillsammans i Dina armar.
DU ger oss förtroende.
DU ger oss kärlek.
DU ger oss hopp.
DU ger oss nyfikenhet.
Och från början till slut är vi Dina barn.
Full av renhet och oskuld,
sårbarhet och skönhet.
Vi är fria. Precis som du.
Ibland kommer DU som frälsare i vårt behov.
Och ibland också som DU.
DU lever i våra tider, som tusentals år sedan.
Vi är som ett öppet fönster för DIG.
Detta Vi är och där är DU.
AMEN.

Print This Page

Share your thoughts