ՏԵՐ,
Դու տալիս ես Լույս մեր մթությանը,
Դու խոսում ես մեզանով՝ Սեր և Խաղաղություն,
Տեր՝ մենք աղոթում ենք քեզ և դու տալիս ես մեզ հազար անգամ հետ։
Դու սիրում ես մեզ,այնպես՝ինչպես մենք քեզ,
Դեմ առ դեմ,
Դու ես բուժումը մեր կարիքի և մեր ցավի,
Դու ապրում ես մեր սրտերում։
Եվ աստիճանաբար, հավաքական ենք միասին քո գրկում,
Դու շնորհում ես մեզ Վստահություն,
Դու շնորհում ես մեզ Սեր,
Դու շնորհում ես մեզ Հույս,
Դու շնորհում ես մեզ Պայծառություն,
Եվ սկզբից մինչև վերջ մենք քո երեխաներն ենք,
Լի մաքրությամբ և անմեղությամբ,
Խոցելիությամբ և գեղեցկությամբ,
Մենք ազատ ենք,ինչպես և դու,
Դու Փրկիչն ես մեր կարիքի,
Եվ հաճախ դու,
Դու հավերժ ես,հիմա և ինչպես հազարավոր տարիներ առաջ,
Մենք բաց պատուհան ենք քո առաջ,
Սա մենք ենք և այստեղ ես ԴՈՒ։
ԱՄԵՆ

Print This Page

Share your thoughts