×
  Loading posts...
 • Choose Language

  Choose your country, region or language. English German Israel Russian Santal Telugu Armenian Sweden Bangla | Bengali
 • Donation History

  Please verify your email to access your donation history. Donation Email:
 • Donation Failed

  I am sorry, your donation failed to process. Please try again or contact me personally. Here you will find the contact-information.
 • Contact

  Contact Name: Email: Subject: Message: Send Message Thank you #, message sent! Contact THIS WE ARE for further information: bartels.photo | Holger Bartels Phone: +49 (0) 151 53588900 Email: bartelsphotography@gmail.com Erfurt, Germany
 • Prayer

  Աղոթք ՏԵՐ Դու տալիս ես Լույս մեր մթությանը, Դու խոսում ես մեզանով՝ Սեր և Խաղաղություն, Տեր՝ մենք աղոթում ենք քեզ և դու տալիս ես մեզ հազար անգամ հետ։ Դու սիրում ես մեզ,այնպես՝ինչպես մենք քեզ, Դեմ առ դեմ, Դու ես բուժումը մեր կարիքի և մեր ցավի, Դու ապրում ես մեր սրտերում։ Եվ աստիճանաբար, հավաքական ենք միասին…
 • Timeline

  Timeline During a 20 day Vipassana Meditation at the Dhammabodhi-Center at Bodhgaya in India, Archangel Asrael gives the first clear message: "My friend Holger, I have some presents for you. Let's rock the planet. Don't be afraid. It can be quite challenging. We need more than some vacuum cleaner. I will guide you. When ever…
 • About

  About Սա մենք ենք | THIS WE ARE   It is the soul which speaks through the eyes   After period of rest and creativity, I recognised, more by chance, the multitude of portraits in my photo library. After a short period of brooding over this, the concept was born. Contemplating these photos you may feel…