×

Prayer

At moryo,

huhro mshakent bhechukuthan,

mallelt lwothan bhubo wabshaino.

Moryo, hnan mßalenan lwotoch wat brebwotho mfane at.

Rohem at lfuth dithajn.

Nqum qdomaik bfaresiya wadlo behttho.

B´iquthan ubakrihuthan mbaya at lan,

Wablebawothan ´omar at.

Ulig lig lafe dro´ayk methkanshinan.

Mshaken at lan tuklanan.

yoheb at lan hubo.

Mole at lan sabro.

Mshaken at lan lhiqutho.

Umen brishith u-wa´damo lahroito bnaik ithain.

Dke wahse at.

Mle shumotho wahle shufro.

Hire hnan, achwothoch.

Bazban man ach mfaßyono bulßonan othet.

Aw den ach bnafshoch.

Bazban ger ´omar at, ach ´atiqath yawmotho.

Hnan den ach kawe daftihon ithain lafaik,

ho ithain, wat tnon.

Amin